top of page

Juvederm Volite

 

 

 

Cyhoeddodd Allergan ryddhau Juvederm Volite ar Ionawr 27, 2017 yn Nulyn, Iwerddon. Volite fydd y cynnyrch Juvederm cyntaf a ddyluniwyd i wella ansawdd y croen. Mae cynhyrchion Juvederm eraill sydd ar y farchnad ar hyn o bryd wedi'u cynllunio i lenwi crychau ac adfer cyfaint coll yn yr wyneb. Mae'r cynnyrch newydd hwn yn ychwanegiad cyffrous gan y bydd ond yn gwella'r canlyniadau a gynigir gan gynhyrchion Juvederm eraill yn ogystal â Botox Cosmetic.

 

Mae Juvederm Volite hefyd yn gynnyrch asid hyaluronig, yn union fel Juvederm Ultra, Ultra Plus, Volbella, a Voluma. Mae Volite wedi'i fwriadu ar gyfer triniaeth lawer mwy arwynebol ac wedi'i gynllunio i wella llyfnder y croen (absenoldeb llinellau mân), hydradiad ac elastigedd. Mae astudiaethau'n dangos y gall canlyniadau bara hyd at naw mis gydag un sesiwn driniaeth yn unig. 

Fel y cynhyrchion Juvederm eraill o Allergan, mae Volite yn defnyddio'r dechnoleg VYCROSS patent unigryw.

Mae Juvederm Volite yn cael ei chwistrellu'n intradermally i'r croen a gellir ei ddefnyddio ar gyfer yr wyneb, y gwddf, y decolletage a'r dwylo. Mae Volite hefyd yn cynnwys y lidocaîn anesthetig i leihau anghysur triniaeth.

Adolygiad y Frenhines Gwefus

JUVEDERM VOLITE REVIEW 

gan The Lip Queen

Meddai Jayne: “Mae Juvederm Volite yn ateb gwir angen am driniaeth sy’n rhoi llewyrch iach i gleientiaid gwrywaidd a benywaidd. Ynghyd â'r ffaith mai dim ond un driniaeth sydd ei angen i gyflawni canlyniadau, bydd y cynnyrch hwn yn newidiwr gemau yn fy nghlinig. Rwy'n credu y gall croen gwych gael effaith ddofn ar fywydau bob dydd cleifion - yn enwedig eu hyder. Mae'n mynd ymhell y tu hwnt i estheteg - pan fydd claf yn hapus â sut mae'n edrych ar y tu allan, mae hyn yn effeithio ar sut mae'n teimlo ar y tu mewn. Mae Juvederm Volite yn opsiwn triniaeth wirioneddol arloesol yr wyf yn ei gynnig i'm cleifion"

bottom of page